Posted by & filed under Uncategorized.

Debat om klimakrise og lokale og internationale vinkler med Frank Erichsen (”Bonderøven”) ved Climate Justice Days arrangeret af Mellemfolkeligt Samvirke

(Scroll down for version in English)

Jeg var inviteret til at tale ved Climate Justice Days om mit projekt med at skrive sange med folk ud fra deres oplevelser af at leve med store systemiske ændringer, som fx klimaforandringerne eller Corona-epidemien. Det blev en interessant aften, hvor vi bl.a. hørte om Frank Erichsens arbejde med selvforsyning på hans gård i Norddjurs Kommune, og der blev lagt meget vægt på, at det lokale har store styrker, herunder også lokaldemokratiet. Desuden hørte vi bl.a. om hans arbejde med at skabe fokus på biodiversitet.

Indbyrdes afhængighed

Frank Erichsen trak interessante paralleller til kulturen på landet i gamle dage, hvor man fx havde ret til at deltage i fælles projekter som klining af bygninger. Grunden til, at det var en ret at hjælpe, var, at man dermed var del af fællesskabet, som hjalp hinanden og dermed også selv kunne få en hjælpende hånd, når det var nødvendigt.

Jeg fortalte om mit arbejde med at lytte til folks historier og skrive sange med dem i Cape Town, og hvordan flere også, fx sat i relief af vandkrisen i 2018, henviste til det at være afhængige af andre. Og det er bevidstheden om denne indbyrdes afhængighed, og værdien af den, som bl.a. gør os i stand til at skuldre store forandringer.

I løbet af aftenen spillede jeg også et par sange: ”The Earth and You and Me, skrevet med Peter Shrimpton, og Why Not Care While You’re Here, skrevet med Verity Price, og fortalte historierne om, hvordan sangene var blevet til. (Peter er ved at bygge et stort kulstoflager, en ”carbon sink”, og Verity arbejder for at afskaffe plastikforurening).

Jeg fortalte også, at jeg nu er i gang med at skrive med folk i Danmark om deres oplevelser af at leve med usikkerhed i forbindelse med Corona og klimaforandringer – en invitation, der er i udgangspunktet er åben for alle, som vil dele deres historie: https://martinhøybye.dk/da/skriv-en-sang-med-martin/

Her Mellemfolkeligt Samvirkes beskrivelse af Climate Justice Days:

”Klimakrise og ulighed er mega unfair. Dem, der har allermindst, og som har forbrugt mindst, bliver ramt af de hårdeste konsekvenser. Verdens fattige, verdens børn og unge. Der er brug for klimaretfærdighed og solidaritet. Med Climate Justice Days stiller vi skarpt på klimakrisens årsager og konsekvenser. Hvordan klimakrisen er vævet sammen med globale, økonomiske og sociale uligheder. Hvad betyder det for hvordan en grøn omstilling skal udformes? Og hvordan finder vi løsninger, der peger frem mod en grøn og retfærdig fremtid.”

Mere her:

http://www.climatejusticedays.dk/?fbclid=IwAR1660ZY1wr3s_0Aiwj_KGnk2Q4-DyRZJSMz-npKZH5h4_dY9JYiCn4FD8A#events

//

ENGLISH:

Recently debated Climate Justice with Frank Erichsen (Danish TV personality “Bonderøven”) as part of the event “Climate Justice Days” organized by Mellemfolkeligt Samvirke (Action Aid)

We heard how Frank has transformed his land in Norddjurs in Denmark into a self-sustaining farm and how he does work to spread the word about how bio diversity can be bolstered and protected. And I talked about my work involving listening to people’s stories and writing songs with them collaboratively e.g. in Cape Town in the aftermath of the Day Zero Crisis.

It made for an interesting discussion and a good night out.

The Mellemfolkeligt Samvirke (Action Aid) Climate Justice Days description:

“Climate crisis and inequality are unfair. Those who consume the least are hit the hardest by the consequences of climate change. We need climate justice and solidarity.
Between the 20th and 27th of September, Mellemfolkeligt Samvirke invites you to our Climate Justice Days in Aarhus. Here, you can get to know more about climate justice and why we need to say “justice” when talking about climate. During Climate Justice Days, we will shed light on the causes and consequences of the climate crisis. We will look into the intersections of climate change and economic and social inequalities.”

More info:

http://www.climatejusticedays.dk/?fbclid=IwAR1660ZY1wr3s_0Aiwj_KGnk2Q4-DyRZJSMz-npKZH5h4_dY9JYiCn4FD8A#events