Martin Høybye

Hvordan skriver man om 'verdens endeligt'?

Martin Høybye har sendt musik på gaden gennem to årtier både i form af egne album og gæsteoptrædener eller sange skrevet til andre kunstneres udgivelser.

Hans sange kredser ofte om sociale eller eksistentielle emner, og tilbagevendende temaer er fx samhørighed, tiden, mellemmenneskelige møder og identitetsspørgsmål i en tilsyneladende usammenhængende verden.

Han har en baggrund i journalistik og kulturarvsstudier og arbejder med folks oplevelser af social og miljømæssig usikkerhed i det ’antropocæne’ – tiden som er opkaldt efter os, fordi vi har så stor indvirkning på planeten, at det kan måles geologisk.

Siden 2007 har Martin Høybye desuden været del af pladeselskabet ‘Songcrafter Music,’ som udgiver nordiske sangskrivere.

Songcrafter bygger på en bæredygtighedsfilosofi, hvor overskuddet geninvesteres i nye kunstnere, og det udelukkende handler om kvaliteten af sangskriverhåndværket.

14. juni 2023 forsvarede han en ph.d.-afhandling, hvor han udforskede personlig og fælles sangskrivning som etnografisk metode til at kaste lys over “antropocæne øjeblikke.” Øjeblikke, som han bl.a. havde oplevet i Afrika.

’I marts 2018 var jeg vidne til følgevirkningerne af klimaforandringer i Cape Town i Sydafrika, hvor flere års tørke førte til en historisk vandkrise” –

 

“Jeg vil sige, at krisen gav os et glimt af, hvad fremtiden kommer til at bringe i andre dele af verden. Siden har vi da også set lignende scenarier udspiller sig i USA i 2021 og 2022, samt i Spanien i 2023’ lyder det.

Han ser klima- og biodiversitetskriserne som forbundne, og siden 2019 har han også skrevet sange med folk, der var påvirket afcCovid-19 i Danmark.

Martin Høybye er meget optaget af, hvordan vi, på tværs af fagdiscipliner, kulturer og grænser, kan tænke i nye, kreative modsvar til de konsekvenser, som klimaforandringerne og andre store systemiske ændringer fører med sig.

‘Det er mig magtpåliggende at lave det her arbejde, at gå ud i verden og lytte til folks historier, så vi kan give dem form i sange, siger han.

Sammen med kolleger vil han starte en bevægelse af sangskrivere, som går ud i verden for at arbejde sammen med almindelige mennesker og skabe opmærksomhed på deres historier.

“Sangskrivning er en dybt “menneskeliggørende” aktivitet, som ikke kun skal være forbeholdt eksperter. Mange sangskrivere har, ligesom jeg, følt sig båret i svære tider af at have dette håndværk, og de er blevet løftet, når en sang skabte forbindelse til andre,” siger han og fortsætter –

“Det mindste, vi kan gøre, er at forsøge at dele vores praksis.”

 

Tiden og andre (begrænsede) ressourcer

En af de pointer, som Martin arbejder for at skabe opmærksomhed omkring, er, at mange af de ressourcer, vi betragter som uudtømmelige, i virkeligheden er begrænsede.

‘Vi behandler vores naturarv som fx vand og luft lige så skødesløst, som vi har tendens til at behandle hinanden. På en måde er vores liv for korte. For vi er ikke bygget til at forstå konsekvenserne af vores handlinger bare få årtier ude i fremtiden,’ siger han.

På Martins seneste album ‘The Hour Glass Sessions’ (2019) var tiden netop det gennemgående tema i sangskrivningen.

Midt i de overvældende og nærmest skræmmende omstændigheder, som klimaforandringerne fører med sig, ville Martin skrive om det, der virkelig betød noget. Men i stedet for at blive til et politisk statement, tog projektet en mere personlig drejning. For:

‘Hvordan skriver man om verdens ende? Hvad betyder det i det hele taget? Det gik op for mig, at det betød noget meget personligt og på samme tid universelt. Derfor var hovedparten af de sange om at leve, om familie og om, hvad jeg gerne vil give videre,’ siger han.

Han tog derfra tråden op og udviklede derefter sin personlige sangskrivningspraksis til en fælles praksis – så andre kunne tage del i den måde at udtrykke sig på. Siden 2019 har han således samarbejdet med deltagere fra Sydafrika, Zimbabwe, Danmark, Sverige, Storbritannien og USA, primært ikke-sangskrivere, og skrevet sange, der har løftet hver enkelt deltagers historie ind i en sang.

“Sangskrivningsprocessen er en unik måde at analysere ens aktuelle problemer på. Folk er udmærket i stand til at analysere deres eget liv og for eksempel sætte en oplevelse af modgang ind i en større sammenhæng. At synge sådan nogle erkendelser virker enormt stærkt for sangskriverne selv. Og sange, der er skrevet på denne måde, kan give lyttere et autentisk indblik i, hvordan det føles at være menneske – for et andet menneske. Sange kan dermed åbne nye refleksionsrum i os selv som lyttere, og når de gør det, begynder vi uvægerligt at forandre os en smule. Fordi vi har inddraget et andet perspektiv gennem denne sungne kommunikation, der når os. Vi er blevet rørt af en anden sjæl,” forklarer han.

Indtil videre har Høybye været co-writer af 35 sange i projektet, og 10 af dem vil blive udgivet som et første album med titlen “Songs in the Key of Collaboration” i begyndelsen af 2024. Andre albums med samskrevet materiale vil følge.